See What's NEW
MDT-NLP-F006 Chinese Filipino Parallel Corpus

MDT-NLP-F006 Chinese Filipino Parallel Corpus

Language

zh-CN,tl-PH

Volume

5,000 sentences

Data Content

news

Feature

parallel corpus

File Format

TXT

Field of Application

NLP

Data Sensitive Items

nil

Copyright Owner

Magic Data

Sample

考生须通过电子邮件传真等方式提出复核申请。
Ang mga kandidato ay dapat magsumite ng isang application ng pagsusuri sa pamamagitan ng e-mail at fax.
教师的任务是利用好各种资源,做好引路人。
Ang gawain ng isang guro ay gumawa ng mabuting paggamit ng lahat ng uri ng pagkukunan at maging mabuting gabay.
一个是学习情境,另一个是知识呈现和组织方式。
Ang isa ay ang konteksto ng pag-aaral, at ang iba ay ang pagtatanghal at pag aayos ng kaalaman.

No related data? Contact us

Contact Us

Related Datasets

MDT-NLP-F024 Mandarin Chinese Text Normalization Text Corpus

MDT-NLP-A009 Japanese Chatting Corpus

MDT-NLP-F021 Chinese Educational Customer Service Text Corpus

MDT-NLP-A004 French Chatting Corpus

MDT-NLP-F020 Wuhan Text Corpus

MDT-NLP-A002 German Chatting Corpus

Why MD Datasets

Full Compliance

ISO/IEC 27001 & ISO/IEC 27701:2019 compliant

Multiple Dimension

Audio, text, image, and video multi-modal data

Extensive Scope

Conversational, scripted, and spontaneous data covering extensive domains

High Accuracy

Expertise secured quality result

TOP
Talk to Magic Data